Formuláre na stiahnutie

13.12.2012  |   Dobrovoľníctvo

V tejto sekcii nájdete formuláre užitočné pre obe strany – organizácie aj dobrovoľníkov.

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v platnosti už viac ako rok. Zákon uvádza, že dobrovoľník, vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Táto zmluva môže mať ústnu alebo písomnú podobu. V prípade, že ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude daný dobrovoľník, resp. dobrovoľníčka vykonávať v zahraničí, musí mať zmluva písomnú formu.

VZOR DOBROVOĽNÍCKEJ ZMLUVY

Zo zákona č. 406 vyplývajú pre dobrovoľníkov aj nasledovné výhody:

  • Daňovník, ktorý v zdaňovacom období vykonal dobrovoľnícku činnosť v počte minimálne 40 hodín a predloží o tom potvrdenie, má nárok darovať až 3 % dane z príjmov.
  • Podobne sa daňovník môže preukázať voči obci/mestu v otázke oslobodenia alebo zníženia miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady. Toto rozhodnutie je však v kompetencii jednotlivých obcí a miest, keďže Zákon o dobrovoľníctve im to neukladá za povinnosť.

1. Slovenské neziskové servisné centrum pripravilo formuláre pre dobrovoľníkov, ktorými sa po potvrdení organizáciou, u ktorej vykonávali (vykonávajú) dobrovoľnícku činnosť, môžu preukázať na daňovom úrade, resp. na obecnom/mestskom úrade.

Jeden z formulárov je určený dobrovoľníkom, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť v zahraničí –slovenská organizácia tak plní štatút vysielajúcej organizácie. Druhý z formulárov je určený dobrovoľníkom, ktorí pôsobili na Slovensku – daná organizácia je tak prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.

Formuláre obsahujú aj vzor ako ich vyplniť.

Presný rozpis hodín nemusí byť uvedený, postačí výsledný počet dobrovoľníckych hodín. Podstatné je však povzbudiť organizácie povzbudiť k tomu, aby si viedli presné záznamy výkonu dobrovoľníckej činnosti. Je to v záujme samotných organizácií, nielen v rámci profesionalizácie manažmentu dobrovoľníkov, ale aj z hľadiska rôznych následkov, ktoré môžu nastať (napr. náhrada škody).

Právnici z 1. Slovenského neziskového servisného centra tiež uviedli, že ak má zamestnanec s organizáciou okrem pracovnej zmluvy aj zmluvu dobrovoľnícku, môže mu táto organizácia potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti vystaviť. To však nie je možné len na základe pracovnej zmluvy.

POTVRDENIE OD VYSIELAJÚCEJ ORGANIZÁCIE

POTVRDENIE OD ORGANIZÁCIE PRIJÍMAJÚCEJ DOBROVOĽNÍCKU ČINNOSŤ

Zdroj: C.A.R.D.O.
Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left December Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Novinky e-mailom
Partneri