Prvý zo série okrúhlych stolov je za nami

15.11.2012  |   Novinky, Dobrovoľníctvo, Podujatia

O úlohe a hodnote dobrovoľníctva v súčasnom spoločenskom a pracovnom kontexte diskutovali Handlovčania i nehandlovčania 9. novembra 2012 pri okrúhlom stole v priestoroch Domu kultúry v Handlovej. Okrúhly stôl je jednou z aktivít projektu Rozvoj zručností prostredníctvom dobrovoľníctva, ich hodnotenie a využitie ako cesta k zamestnanosti. Projekt bol finančne podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

Avizovanými témami okrúhleho stola boli dobrovoľníctvo a zvyšovanie povedomia o dobrovoľníckej činnosti, skúsenosti z praxe a význam dobrovoľníctva v podpore zamestnanosti, rozvoj zamestnancov a firemná filantropia. Priestor bol venovaný aj spoločenským a ekonomickým aspektom dobrovoľníctva v lokálnom, regionálnom, národnom aj európskom kontexte.

Diskusiu otvorila poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová. Predstavitelia miest a obcí, mimovládnych a neziskových organizácií, ako aj Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a mládežníckych parlamentov prispeli k dynamike stretnutia svojimi pripomienkami, názormi a podnetmi. Ich aktívna účasť na stretnutí je dôkazom toho, že nielen o význame dobrovoľníctva a jeho propagácii, ale aj o prepájaní dobrovoľníctva a zamestnanosti je potrebné hovoriť a následne aj konať.

Otvoreniu okrúhleho stola predchádzala vernisáž výstavy Strom dobrých pocitov. Fotografie z  Dní dobrovoľníctva 2012 v Handlovej zachytávajú aktivity, do ktorých sa zapojilo 1457 Handlovčanov. Mesto Handlová je skvelým príkladom angažovanosti mesta a mestskej samosprávy v oblasti dobrovoľníctva a inšpiráciou aj pre iné mestá a obce na Slovensku.

Ako uviedla europoslankyňa Katarína Neveďalová, dobrovoľníctvo veľmi úzko súvisí s aktuálnou témou neformálneho vzdelávania. Dobrovoľnícka činnosť, najmä dlhodobá, zahŕňa aj nadobúdanie a rozvíjanie vedomostí, zručností, hodnôt a postojov. Tento aspekt dobrovoľníctva by mal v budúcnosti dokladovať tzv. Európsky pas zručností, ktorého cieľom je aj lepšie uplatnenie na trhu práce. Predpokladom pre jeho vytvorenie je prieskum situácie v regiónoch, získavanie príkladov dobrej praxe a spolupráca s kľúčovými aktérmi.

V diskusii primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba zdôraznil, že mesto Handlová dlhodobo podporuje dobrovoľníctvo a je naklonené dobrovoľníckym aktivitám. Aj preto primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva každoročne oceňujú jednotlivcov a miestne organizácie.

Účastníci sa vyjadrili aj k príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníctva. Diskusiu o tom, či ide o dobrovoľníctvo vystriedalo vyzdvihnutie pozitív tejto formy práce. Viacerí prítomní poukázali na to, že táto činnosť je výborným spôsobom aktivizácie uchádzačov o zamestnanie a indikátorom vôle pracovať. Táto skutočnosť, ktorá je následne uvedená aj v životopisoch a referenčných listoch je pre potenciálnych zamestnávateľov zaujímavou informáciou. Samotné neziskové organizácie pritom tiež zohľadňujú prípadnú dobrovoľnícku históriu uchádzača o zamestnanie.

Diskutujúci vyjadrili presvedčenie, že vykonávanie dobrovoľníckej činnosti zvyšuje atraktívnosť daného jedinca na trhu práce.

Členovia Detského a mládežníckeho parlamentu Handlová a Mestského mládežníckeho parlamentu Žiar nad Hronom zhodne uviedli, že dobrovoľnícka činnosť im prináša možnosti získať potrebné zručnosti a prax na prijímacie pohovory na vysokú školu. Dobrovoľníctvo je zároveň výbornou možnosťou vyskúšať si niektoré profesie a následne urobiť zásadné rozhodnutie výberu študijného odboru, resp. profesijného smerovania.

Medzi účastníkmi diskusie panuje všeobecný konsenzus o tom, že mestské samosprávy a zamestnávatelia musia sami ísť príkladom, teda vytvárať možnosti pre dobrovoľnícke aktivity a vyzdvihovať, resp. oceňovať dobrovoľníctvo.

Dôležitým zistením bolo ešte stále slabé povedomie o Zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti v decembri 2011. Tento krok znamená zavedenie dobrovoľníctva do nášho legislatívneho systému. Definuje pojmy dobrovoľník, dobrovoľnícka činnosť, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a vysielajúca organizácia. Obsahuje informácie o zmluvnom ošetrení dobrovoľníckej činnosti a tiež smeruje k podpore dobrovoľníctva na Slovensku a jeho uznávaniu. Jedným zo spôsobov uznávania sú aj výhody, ktoré dobrovoľníkom za určitých podmienok garantuje štát.

Účastníci sa v závere zhodli, že na Slovensku je dostatok ľudí s dobrým srdcom a štatút dobrovoľníctva je v ich a našich rukách. Takýto otvorený koniec okrúhleho stola vytvára priestor pre ďalšiu spoluprácu a aktivity v oblasti prepájania záujmov verejnej správy, mimovládneho sektora, ako aj podnikateľského sektora, o ktoré je zo strany diskutujúcich evidentný záujem.

Neúčasť zástupcov zo sféry zamestnávateľov je výzvou naďalej vyvíjať aktivity s cieľom zapojiť do diskusie o dobrovoľníctve a zamestnanosti aj týchto kľúčových hráčov (nielen zamestnávateľov v sociálnych službách, ale aj komerčný sektor a zamestnania technického charakteru).

 

Zdroj: C.A.R.D.O.
Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left August Cal Arrow Right
2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Novinky e-mailom
Partneri