Súťaž je výzvou pre lídrov na školách

06.05.2013  |   Novinky, Dobrovoľníctvo, Aktivity, Podujatia

„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo,

čo urobiť môže, je bezvýznamné.“  (Edmund Burke)  

 

 

Občianske združenie TATRY, v rámci projektu Na skládky nie sme krátki!, vyhlasuje súťaž pre základné a stredné školy,  ktorej cieľom je iniciovať realizáciu praktických a osvetovo-propagačných aktivít, týkajúcich sa problematiky nelegálnych skládok odpadu  a inváznych druhov rastlín. Prihlášky do súťaže sú prijímané priebežne  a všetky aktivity musia byť realizované  v období od  1. mája 2013 do 30. novembra 2014.

 

Prioritnými aktivitami súťaže sú:  monitoring nelegálnych skládok odpadu a lokalít výskytu inváznych druhov rastlín a monitoring protiprávneho konania občanov a firiem v oblasti životného prostredia, riešenie zisteného stavu v spolupráci s OZ TATRY, samosprávou, štátnou správou, inými mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, SAŽP, SIŽP a pod.

 

Pri monitoringu inváznych druhov rastlín je potrebné sa sústrediť na  tzv. prioritné druhy: boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),  pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus),  netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera),  zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis),  zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea).

 

Sekundárnymi aktivitami súťaže môžu byť osvetovo-propagačné aktivity realizované na škole, v obci resp. mikroregióne, napr. realizácia rovesníckeho vzdelávania na škole a v širšej komunite – ďalšie školy v meste či regióne, prednášky pre verejnosť, aktivity „od dverí k dverám“, informačné stánky, výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych novín, príprava vzdelávacích relácií do školského a obecného rozhlasu a pod.      

 

Očakávanými výstupmi práce školských skupín zapojených do súťaže sú: zmapované lokality výskytu nelegálnych skládok odpadu resp. inváznych druhov rastlín v katastrálnom území obce, či v inom vymedzenom území - skupina obcí, mikroregión, okres, aktivity zabezpečujúce odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín zo zistených lokalít, osvetovo-propagačné aktivity, súvisiace s prioritami súťaže. 

 

Škola priebežne zasiela OZ TATRY informácie o realizovaných aktivitách,  a to elektronickou poštou. Na základe týchto informácií bude uskutočnené aj záverečné hodnotenie súťaže.

Všetky pokyny a jednoduché formuláre dostane škola od OZ TATRY po prihlásení sa do súťaže. Prihlášky je možné vyžiadať na elektronickej adrese oztatry@slovanet.sk.  

 

OZ TATRY ponúka školám, po celý čas trvania súťaže,  konzultačnú a metodickú pomoc, ako aj prednášky pre študentov priamo na škole. Prednášky, ktoré sú určené pre 25-30 členné skupiny žiakov,  sú bezplatné. OZ TATRY môže počas jedného dňa realizovať na škole 3 až 6 prednášok.

 

Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektový manažér, uviedol: „Súťaž umožňuje školám a aktívnym žiakom zaoberať sa aktuálnymi spoločenskými témami a praktickou ochranou životného prostredia. Myslím si, že zodpovednosť za stav životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí, by mali konečne vziať do rúk miestni ľudia. Slovensku nepomôže anonymné filozofovanie v rôznych diskusných fórach na internete, ale len a len záujem miestnych ľudí o ich  životné prostredie. Mladí ľudia majú nielen potenciál skúmať terén a možné javy v ňom, ale mali by sa pokúsiť aj zistené skutočnosti zmeniť. Z údajov, ktoré študenti získajú, môžu následne pripraviť napr. kvalitnú prácu v rámci biologickej olympiády resp. Stredoškolskej odbornej činnosti. OZ TATRY im je z hľadiska konzultácií k dispozícii.“                    

 

OZ TATRY taktiež pripravuje rovnomennú výstavu, ktorá bude od septembra 2013 k dispozícii školám a internetovú stránku k projektom riešenej problematiky.

 

Súťaž Na skládky nie sme krátki! bude vyhodnotená koncom roka 2014.

 

Tri najlepšie školy obdržia materiálno – technické vybavenie pre skvalitnenie triedeného zberu odpadu na škole  -  30 ks interiérových nádob o objeme 40 litrov, nádobu na zber bateriek, lis na plechovky, lis na PET fľaše -  a to v hodnote cca 700 eur / škola. 

 

Všetky  prihlásené a aktívne zapojené školy, teda priebežne zasielajúce výstupy z realizovaných aktivít OZ TATRY, dostanú elektronickou poštou certifikát,  potvrdzujúci účasť v súťaži.   

 

Súťaž je realizovaná v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“,  ktorý je  podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Zdoroj: OZ Tatry
Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left Október Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novinky e-mailom
Partneri