Lesná zážitková škola

23.04.2013  |   Novinky, Dobrovoľníctvo, Aktivity, Podujatia

22. apríla 2013 sa na ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila verejná prezentácia najlepších výstupov – literárnych a výtvarných prác, power-pointových prezentácií, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu OZ TATRY a ZŠ Janka Kráľa – Lesná zážitková škola. Najlepších 20 prác bolo odmenených hodnotnými vecnými cenami.

 

Do výtvarnej súťaže „Les“ prihlásili žiaci školy 74 prác a do súťaže „Les a lesný ekosystém v medzipredmetových vzťahoch“ 186 prezentácií, ktoré postupne prešli hodnotením v rámci triedneho a školského kola.

 

Súčasťou niekoľkomesačného projektu bola aj inštalácia výstavy „Medvede a my“, ktorú lektorovala Svetlana Beťková zo Slovak Wildlife Society, premietanie filmu „Strážca divočiny“ spojené s besedou so spoluautorom Erikom Balážom z  Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (LZ VLK), interaktívny program „Prírodné lesy = prírodné procesy“, lektorovaný Rudolfom Padom z OZ TATRY. O živote svišťov prišiel žiakom školy porozprávať pracovník ŠOP SR – Správy TANAPu Pavel Ballo.

 

Žiaci školy pripravili rozhlasovú reláciu o súkromných prírodných rezerváciách a škola sa symbolickou kúpou jedného stromu zapojila do zbierky LZ VLK „Kúp si svoj strom.“

 

Škola sa taktiež pokúša zapojiť do záchrany vzácneho genofondu Wollemia nobilis. Rudolf Pado z OZ TATRY, autor a koordinátor projektu, uviedol: „Menej ako 100 dospelých stromov tohto druhu bolo objavených v roku 1994 v Národnom parku Wollemi v Blue Mountains v Austrálii. Ide o druh, ktorý patrí do 200 miliónov starej čeľade Araukáriovité, čiže do čias dinosaurov. Začiatkom tisícročia bol spustený záchranný licenčný program pre tento druh. Jeden kus sadenice stromu sme sa rozhodli zakúpiť pre ZŠ Janka Kráľa. Momentálne je situácia taká, že za niekoľko mesiacov sa nám, v rámci Európy, nepodarilo sadenicu získať. Verím však, že tento náš zámer dotiahneme do úspešného konca.“

 

V exteriéroch školy sa taktiež pripravuje výsadba ďalších 30 kusov stromov a v mesiaci máj bude projekt zavŕšený celodennými odbornými exkurziami: Lesníctvo na Slovensku – história, tradície a technológie, Lesy a cestovný ruch – zážitkový turizmus, Prírodné lesy verzus hospodárske lesy, počas ktorých žiaci navštívia napr. Čiernohronskú železnicu, Lesnícky skanzen a okolie Dobročského pralesa pri Čiernom Balogu, meandre Kamenistého potoka, arborétum v Liptovskom Hrádku a náučný chodník Rakytovské plieska – Jamské pleso v TANAPe.

 

Hlavným cieľom a kvalitatívnym prínosom spoločného projektu OZ TATRY a ZŠ Janka Kráľa, ktorý podporila Nadácia Orange v rámci grantového programu „Školy pre budúcnosť“, bola realizácia komplexného modelového vzdelávania, zameraného na zážitkové učenie o lesnom ekosystéme prostredníctvom exkurzií, besied, filmových predstavení a samostatnej práce detí, a to s využitím medzipredmetových vzťahov.

 

Rudolf Pado dodal: „Naším cieľom bolo prehĺbiť záujem mladých ľudí o problematiku ochrany lesov, aj z hľadiska ich budúcej profesionálnej profilácie, umožniť im poznať zaujímavé lokality v okolitom regióne, ktoré sú spojené s lesníckymi tradíciami a ochranou životného prostredia, realizovať ucelené vyučovanie témy lesa, a to zážitkovou metódou, zvýšiť komunikačné a prezentačné zručnosti žiakov. Aj keď hlavnou cieľovou skupinou projektu boli žiaci II. stupňa ZŠ, ktorí už rozmýšľajú o svojom budúcom povolaní, väčšina aktivít bola otvorená pre všetkých žiakov školy. Podpora  nadácie vo výške 2 480 eur umožnila aj deťom zo sociálne slabších rodín zúčastniť sa zaujímavého vzdelávacieho programu. Projekt bol výsledkom stále sa prehlbujúcej spolupráce medzi OZ TATRY a ZŠ Janka Kráľa, ktorá je obojstranne prínosná. Všetky aktivity, realizované v uplynulom období, nás motivovali aj k tomu, že sme sa rozhodli prihlásiť školu do súťaže „Lesoochranárska škola roka.“

 Zdroj: OZ TATRY
Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left Október Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novinky e-mailom
Partneri