Pas zručnosti dobrovoľníka ako odporúčací nástroj pre budúceho zamestnávateľa

Občianske združenie C.A.R.D.O dnes v priestoroch PwC zorganizovalo stretnutie so zástupcami z oblasti ľudských zdrojov, ktorí pôsobia v spoločnostiach dm drogerie markt, Lenovo, AT&T, Slovnaft, Heineken, Dell, Hewlett Packard a Trexima. Europoslankyňa Katarína Neveďalová poskytla cenné informácie z pohľadu EU a vnímania práce dobrovoľníkov z hľadiska ich neskoršieho uplatnenia na trhu práce. Témou pracovného stretnutia bolo zdôraznenie významu dobrovoľníctva ako prostriedku rozvoja zručností a pracovných možností, zvýšenie povedomia zamestnávateľov o hodnote dobrovoľníctva a podporenie zamestnateľnosti dobrovoľníkov. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektu rozvoja zručností prostredníctvom dobrovoľníctva, ktorého obsahom bude okrem iného aj tvorba vzoru CV dobrovoľníka.

Pri dobrovoľníctve ľudia získavajú mnoho skúseností a vedomostí, ktoré však často nie sú dostatočne uznávané v „podnikateľskom svete“. Zamestnávatelia vedia málo o oceneniach dobrovoľníkov či spôsobe ich práce. Mimovládne organizácie zase často nevedia, ako vyhodnotiť vedomosti a zručnosti získané dobrovoľníckou prácou, aby mohli dobrovoľníkom poskytnúť také odporúčanie, ktoré by zlepšilo ich pracovnú situáciu na trhu a poskytlo informácie o ich relevantných pracovných skúsenostiach.

Vznikol tak priestor na spoluprácu medzi národným dobrovoľníckym centrom, mimovládnymi organizáciami a zástupcami oddelení ľudských zdrojov, ktorej výsledkom bude zadefinovanie si spoločných parametrov pasu zručnosti do budúcnosti tak, aby pomáhal otvárať dvere rôznych inštitúcií pre ľudí s dobrovoľníckou praxou a to nie len na Slovensku, ale aj v rámci EU.

Práca v dobrovoľníctve vytvára predpoklady pre budúci profesionálny rast. Z tohto dôvodu by sa na ňu v  zákonnom rámci taktiež malo myslieť. EU pas dobrovoľníctva ako nová aktivita nadväzuje na zákon o dobrovoľníctve. Hlavným cieľom pasu dobrovoľníka je, aby sa získavané zručnosti dostali na oficiálnu bázu a dali sa považovať za relevantnú pracovnú skúsenosť pre zamestnávateľov, uviedla Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu.

Navrhnuté parametre budú začlenené do príručky, ktorá obsahuje odporúčania pre mimovládne organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Príručka sa zameria na vyhodnotenie odborných znalostí dobrovoľníkov spôsobom, ktorý je uznávaný lokálnymi aj európskymi zamestnávateľmi a napomôže tak k lepšiemu pracovnému profilu uchádzača.

Informácie budú dostupné bezplatne  na webovej stránke, ktorú spoločne pripraví 8 partnerských krajín. Projekt bol finančne podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá. Podujatie podporila aj spoločnosť dm drogerie markt, ktorá podporuje myšlienku dobrovoľníctva a ktorá zabezpečila pre účastníkov občerstvenie zo svojej rady bio produktov Alnatura.

O občianskom združení C.A.R.D.O:

Občianske združenie C.A.R.D.O. vzniklo v apríli 2004. Našim poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. C.A.R.D.O. OZ poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie, propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti, snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva,  podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov a konferencií, výskumov v oblasti dobrovoľníctva a všetkých aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.

C.A.R.D.O. administruje a koordinuje virtuálne dobrovoľnícke centrum www.dobrovolnictvo.sk, ktoré  je servisným a informačným portálom určeným pre dobrovoľnícke organizácie, dobrovoľníkov, verejnosť a podnikateľský sektor.

Zdroj: C.A.R.D.O.
Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left Október Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novinky e-mailom
Partneri