Dobrovoľníctvo – nový základ starého priateľstva

Tri dobrovoľníčky Slovenského Červeného kríža, územného spolku Senica - Viola Adamovičová, Hanka Gažová a Alžbeta Rublíková sa účastnili v európskeho projektu pre dobrovoľníkov- seniorov, ktorého cieľom je podpora aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Projekt bol realizovaný v Jedličkovom ústave a školy v Prahe v termíne od 12. 5. 2013 do 1. 6. 2013.
V  úvode projektu dobrovoľníčky absolvovali inštruktáž v občianskom združení C.A.R.D.O. v Bratislave. Po príchode do Prahy ich koordinátorka dobrovoľníckej organizácie HESTIA oboznámila s kompletným programom pobytu a  organizačnými záležitosťami. Následne boli dobrovoľníčky predstavené vedeniu školy a zodpovednej pracovníčke v Jedličkovom ústave počas ich pobytu.
Jedličkov ústav a školy / ďalej JÚ / má materskú, základnú a strednú školu,  domovy mládeže vrátane rehabilitačného pavilónu a bazénu pre handicapované deti. V dvoch budovách je sústredené riadne vyučovanie v učebniach a pracovné pohybové terapie v dielňach. Pre žiakov, študentov a absolventov JÚ sú k dispozícii priestory na ubytovanie v dvoch  Domovoch mládeže a ako škola v prírode slúži ďalšie zariadenie v Južných Čechách . Súčasťou areálu je vyčlenený priestor pre práce na pozemku s objemnými skleníkmi, ďalej vybudovaná kaviareň, ktorá je okrem osadenstva navštevovaná verejnosťou, športové ihriská, parky. V hlavnej budove je k dispozícii lekár a súčasťou budovy je stravovacia prevádzka a rehabilitačný bazén.
Činnosť dobrovoľníčok spočívala v asistencii so žiakmi – študentmi rôznych vekových skupín. Boli zadelené do konkrétnych tried ZŠ a SŠ s rôznym zdravotným postihnutím a pracovali denne od 2.vyučovacej hodiny až po 6.vyučovacú hodinu. Podľa pokynov triedneho vyučujúceho sa venovali žiakom pri vyučovaní základných predmetov a takisto asistovali žiakom pri pohybových aktivitách pri práci na pozemku, plávaní v bazéne, športových činnostiach, pri pracovných terapiách v dielňach / košíkarská, keramická, stolárska/, varení a  počas rehabilitácie.
V rámci projektu mali seniorky možnosť byť aktívnymi účastníkmi celorepublikovej ABILYMPIÁDY sociálnych zariadení ČR s rôznymi súťažnými disciplínami, ktorej realizácia sa uskutočnila v priestoroch Jedličkovho ústavu.
Prínos projektu vidí jedna z účastníčok, p. Rublíková v tom, že „ seniori môžu nielen odovzdávať svoje skúsenosti, ale vnášať radosť, lásku, teplo tým , ktorí to najviac potrebujú. V našom prípade to boli handicapované deti, s ktorými sme nadviazali srdečný , krásny vzťah , ako aj s pedagogickými pracovníkmi. Pobyt v Jedličkovom ústave nás veľmi obohatil a posunul ďalej, s takým prostredím sme sa doteraz nestretli. Mali sme možnosť zúročiť svoje skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a obohatili sme sa novými poznatkami. Je to obrovský prínos pre naše ďalšie dobrovoľnícke aktivity.“
Ďakujeme zahraničným partnerom dobrovoľníckej organizácii HESTIA v zastúpení koordinátorky p. Michaele Jandovej za jej starostlivosť a ústretovosť, ako aj nášmu pôsobisku Jedličkovmu ústavu v zastúpení pracovníčky pre dobrovoľníkov p. Zvěřinovej .
V budúcnosti by sme sa radi zapojili do ďalších dobrovoľníckych projektov občianskeho združenia C.A.R.D.O.

VÝZVA: C.A.R.D.O hľadá seniorov, ktorí sa tohto výmenného programu s Českou republikou zúčastnia v budúcnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese bratislava@cardo-eu.net  alebo na čísle 0918 987 479. 


Rublíková Alžbeta
dobrovolníčka SČK 

zdroj: C.A.R.D.O. 
Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left August Cal Arrow Right
2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Novinky e-mailom
Partneri