Dnešná mládež je...

14.08.2007  |   Novinky

Na rôzne formy aktívneho občianstva, ktoré mladí ľudia na Slovensku realizujú v každodennom živote počas celého roka, chce v týchto dňoch poukázať Rada mládeže Slovenska (RMS) v súvislosti s Medzinárodných dňom mládeže. OSN ním v roku 1999 vyhlásila 12. august, tohtoročnou nosnou témou je 'participácia'.

Myšlienka zapájania mladých ľudí do verejného života vychádza z faktu, že mladí ľudia by mali mať možnosť vyjadriť sa k oblastiam života, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Žiaľ, ešte stále musia vyvíjať veľa úsilia na to, aby ich dospelí brali ako rovnocenných partnerov.

Dospelí totiž ovplyvňujú stupeň zaangažovania mladých ľudí množstvom ponúkaného priestoru. Od informovania cez konzultácie až po zdieľanie rozhodovacej právomoci. Napriek tomu, že je účasť mladých na spoluvytváraní programov, plánov, či koncepcií skôr výnimkou, nájdu sa aj pozitívne príklady. „Rada mládeže Slovenska sa prostredníctvom ocenenia Most snaží každý rok poukázať na príklady úspešnej spolupráce medzi samosprávami a aktívnymi mladými ľuďmi pôsobiacimi v detských a mládežníckych organizáciách“, hovorí predseda RMS Ján Gombala. „Sme radi, že existuje množstvo projektov a iniciatív, ktoré podnecujú osobnostný a občiansky rozvoj mladého človeka.“

Medzinárodný deň mládeže chce zároveň pripomenúť, že mladí ľudia poznajú riešenie svojich problémov a chcú sa aktívne zapájať do ich odstraňovania. O tom, že je to možné, svedčí skúsenosť Eduarda Vokála, primátora mesta Lipany a držiteľa ceny Most 2006. „Na mladých ľuďoch, s ktorými sa tu v meste vo svojej práci často stretávam, sa mi veľmi páči hlavne ich nadšenie, zápal, nové nápady, iný, ničím nezaťažený pohľad na veci a problémy, čo sa musíme od nich naučiť.“ „Na druhej strane,“ dodáva, „prirodzene chýbajú skúsenosti a možno aj vytrvalosť. Navzájom sa tieto vlastnosti veľmi vhodne dopĺňajú, čo pomáha naštartovať na prvý pohľad v meste zložité projekty, napríklad čajovňa, skatepark a ďalšie.“

Význam a potrebu spoluúčasti mladých ľudí na spoločenskom a občianskom živote zachytávajú viaceré politické dokumenty, medzi nimi Európska charta participácie mládeže na živote obcí a regiónov Rady Európy, ktorá poukazuje na rôzne oblasti a spôsoby zapájania mladých ľudí do života miestnej komunity. Aplikácia tohto dokumentu do praxe má prispieť k tomu, aby mladí ľudia mohli ovplyvňovať prostredie v ktorom žijú podľa svojich predstáv.

Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left Máj Cal Arrow Right
2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novinky e-mailom
Partneri